ထီထွက်ချိန်များ

LOTTOMM ထီဝဘ်ဆိုက်ရဲ့ ထီထွက်ချိန်များ

LOTTOMM အွန်လိုင်းထီဝဘ်ဆိုက်ရဲ့ ထီထွက်ချိန်များ ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကြိုက်နှစ်သက်ရာထီအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 • လစဥ် 1 ရက်နေ့နှင့် 16 ရက်နေ့မှာထီထွက်ပါသည်။
 • ထီပိတ်ချိန် – 15:20
 • ထီထွက်ချိန် – 16:00
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 10:30 နှင့် 16:30
 • ထီထွက်ချိန် – 12:30 နှင့် 17:00
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ သောကြာ
 • ထီပိတ်ချိန် – 20:00 
 • ထီထွက်ချိန် – 20:30
 • နေ့စဥ်
 • ထီပိတ်ချိန် – [အထူး] 17:00 ၊ [ရိုးရိုး] 18:00 ၊ [VIP] 19:00 
 • ထီထွက်ချိန်  [အထူး] 17:30 ၊ [ရိုးရိုး] 18:30 ၊ [VIP] 19:30
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 09:20 နှင့် 12:50
 • ထီထွက်ချိန် – 09:40 နှင့် 13:10
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 10:00 နှင့် 13:30
 • ထီထွက်ချိန် – 10:40 နှင့် 14:10
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 10:50 နှင့် 14:50
 • ထီထွက်ချိန် – 11:10 နှင့် 15:20
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 12:00 
 • ထီထွက်ချိန် – 12:40 
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 12:40 
 • ထီထွက်ချိန် – 13:30 
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 15:50 
 • ထီထွက်ချိန် – 16:20 
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 16:40 
 • ထီထွက်ချိန် – 17:30 
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 22:00 
 • ထီထွက်ချိန် – 01:00 
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 22:20 
 • ထီထွက်ချိန် – 01:00
 • အပတ်စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 01:00 
 • ထီထွက်ချိန် – 04:00 
 • အပတ်စဥ် ဗုဒ္ဓဟူး ၊ စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ
 • ထီပိတ်ချိန် – 18:00 
 • ထီထွက်ချိန် – 18:40 
 • အပတ်စဥ် တနင်္ဂနွေနေ့ မှ ကြာသပတေးနေ့ထိ
 • ထီပိတ်ချိန် – 18:00 
 • ထီထွက်ချိန် – 20:00