မိတ်ဆက်စနစ် အကြောင်း

အသုံးပြုသူတိုင်း မိတ်ဆက်စနစ်ဖြင့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆက်ရုံနဲ့ သူငယ်ချင်းထိုးကြေးတိုင်းရဲ့ 8%ကိုပြန်လည်ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။

မိတ်ဆက်စနစ် အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလျှင် LOTTOMM မှာအကောင့်ဖွင့်ထားသူများရဲ့ ထီထိုးတဲ့အကောင့်ထဲမှာ မိတ်ဆက်စနစ်လင့်တစ်ခုစီပါရှိပါသည်။ အဲဒီလင့်ကနေ ကိုယ်သူငယ်ချင်းကို ထီထိုးတဲ့အကောင့်ပြန်ဖွင့်ပေးတဲ့အခါ သူတို့ထိုးကြေးတိုင်းရဲ့ 8% ကို ကိုယ်အနေနဲ့ပြန်လည်ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ ကိုယ့်ရဲ့မန်ဘာဝင်ထိုးကြေး 100တွင် 8ဘတ်  1000တွင် 80ဘတ် 10000တွင် 800ဘတ် အပြည့်အဝခံစားခွင့်ရပါမည်။ မန်ဘာဝင်များများရလေ ကိုယ်ရဲ့မိတ်ဆက်ဝင်ငွေက ပိုရလေဖြစ်သည်။

အရင် 5%‌ပဲပေးရာမှ ယခု 8%အထိ တိုးပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။

မိတ်ဆက်ကြေးကိုတော့ ဘတ်300မှစတင်ပြီး ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

LOTTOMM ထီဝဘ်ဆိုက်ရဲ့ မိတ်ဆက်စနစ်ပြုလုပ်ပုံ

ပထမပုံသည် ထီထိုးအကောင့်ထဲသို့ စတင်ဝင်ရောက်ထားတဲ့ ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထီထိုးအကောင့်ရဲ့ မူလစာမျက်နှာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မူလစာမျက်နှာပေါ်တွင် မိတ်ဆက်စနစ်ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးအား မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ လူကြီးမင်းသည် မိတ်ဆက်စနစ် ကော်မရှင်ကြေး အားစိတ်ဝင်စားပါက မိတ်ဆက်စနစ်ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးအား နှိပ်လိုက်ပါ။

ဒုတိယပုံသည် "မိတ်ဆက်-စနစ်"ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ်ဝင်ထားတဲ့ ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ နှိပ်ဝင်ပြီးချိန်တွင် မိတ်ဆက်-စနစ်(ကော်မရှင်ကြေး)အတွက် လင့်ခ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်ဖြင့် ကူးယူရန် လင်ခ့်လေးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင့်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်းဟာ ကော်မရှင်ခ သို့မဟုတ် မိတ်ဆက်ကြေးလိုချင်ပါက အဲ့ဒီလင်ခ့်လေးရဲ့ ဘေးက စာရွက်ပုံ နှစ်ထပ်ပုံစံလေးအား တစ်ချက်နှိပ်ကာ ကူးယူလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် အဲ့ဒီကူးယူထားတဲ့လင့်ခ့်လေးအား မိမိ မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းဆီသို့ နီးစပ်ရာ စာပို့တဲ့ နေရာမှ ပို့ပေးနိုင်ပါပြီ။ ထိုအခါ မိမိသူငယ်ချင်းမှ လက်ခံရရှိသော လင်ခ့်လေးအား နှိပ်ပြီး မိမိ မိတ်ဆက်လင့်ခ်ဖြင့် အကောင့်ဖွင့်နိုင်ပါပြီရှင့်။

တတိယပုံသည် မိတ်ဆက်စနစ်စာမျက်နှာတွင် တွေ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆက်ကြည့်နည်းကို ပြပေထားတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ "ဝင်ငွေရဲ့ ခွဲတမ်းဝေစု" အကွက်သည် မိတ်ဆက်ကြေးရာခိုင်နှုန်းပမာဏကို ဖော်ပြထားတဲ့ အကွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ "ဒီနေ့ရဲ့မန်ဘာဝင်များ" အကွက်သည် မန်ဘာဝင်အရေအတွက်ကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ "မိတ်ဆက်ထားသော မန်ဘာဝင်များ" အကွက်သည် မိမိမှ ခေါ်ယူမိတ်ဆက်ထားသော မန်ဘာဝင်အရေအတွက်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ "စုစုပေါင်းဝင်ငွေ" ဆိုတဲ့ အကွက်သည် မိမိရဲ့ ကော်မရှင်ကြေး(မိတ်ဆက်ခ)စုစုပေါင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ "ကြွင်းကျန်ငွေ" ဆိုတဲ့အကွက်သည် မိမိရဲ့ လက်ရှိထီထိုးအကောင့်ထဲတွင်ကျန်နေတဲ့ ဝင်ငွေပမာဏကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ မိတ်ဆက်ငွေ (ကော်မရှင်ကြေး)ကို အနည်းဆုံး ငွေပမာဏ ၃၀၀မှ စတင်ကာ မိမိဘဏ်ထဲသို့ ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီရှင့်။