မိတ်ဆက်စနစ် အကြောင်း

မိတ်ဆက်စနစ် ဖြင့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆက်ရုံနဲ့သူငယ်ချင်းထိုးကြေးတိုင်းရဲ့ 8%ကိုပြန်လည်ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။

LOTTOMMမှာ အကောင့်ဖွင့်ထားသူများရဲ့ ထီထိုးတဲ့အကောင့်ထဲမှာ မိတ်ဆက်စနစ် လင့်တစ်ခုစီပါရှိပါသည်။ အဲဒီလင့်ကနေ ကိုယ်သူငယ်ချင်းကို ထီထိုးတဲ့အကောင့်ပြန်ဖွင့်ပေးတဲ့အခါ သူတို့ထိုးကြေးတိုင်းရဲ့ 8% ကို ကိုယ်အနေနဲ့ပြန်လည်ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ ကိုယ့်ရဲ့မန်ဘာဝင်ထိုးကြေး 100တွင် 8ဘတ်  1000တွင် 80ဘတ် 10000တွင် 800ဘတ် အပြည့်အဝခံစားခွင့်ရပါမည်။ မန်ဘာဝင်များများရလေ ကိုယ်ရဲ့မိတ်ဆက်ဝင်ငွေက ပိုရလေဖြစ်သည်။ အရင် 5%‌ပဲပေးရာမှ ယခု 8%အထိတိုးပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆက်ကြေးကိုတော့ ဘတ် 300မှစတင်ပြီး ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

LOTTOMM ထီဝဘ်ဆိုက်ရဲ့ မိတ်ဆက်စနစ် ပြုလုပ်ပုံ